INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO POŠKOZENÉ Vytisknout 

  • V souladu s ustanovením § 15a zákona č. 47/2004 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a 4. Směrnicí Evropské unie o pojištění motorových vozidel (2000/26/EC) provozuje Česká kancelář pojistitelů informační středisko.
  • Hlavní funkcí informační střediska je zjišťovat, uchovávat a poskytovat vybrané údaje:
      - o pojištění odpovědnosti vozidel registrovaných na území České republiky,
      - o škodních zástupcích, které jmenovali pojistitelé mající oprávnění provozovat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v České republice pro území ostatních členských států Evropského hospodářského prostoru.

  • Údaje týkající se vozidel registrovaných v ostatních členských státech Evropského hospodářského prostoru, než je Česká republika, zjišťuje Česká kancelář pojistitelů prostřednictvím informačních středisek těchto členských států.

  • Oprávněné osoby, jež mají nárok na náhradu škody v důsledku dopravní nehody, mohou prostřednictvím informačního střediska České kanceláře pojistitelů zjišťovat údaje potřebné pro navázání kontaktu s odpovědnostním pojistitelem vozidla škůdce, jeho škodním zástupcem, korespondenčním partnerem nebo dalším kompetentním subjektem.

  • Z důvodu zahájení činnosti informačního střediska České kanceláře pojistitelů od 1.5.2004 mohou být poskytovány pouze informace související s dopravními nehodami vzniklými od 1.5.2004 (včetně). Informace o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel registrovaných v České republice s kontakty na jejich pojistitele – členy České kanceláře pojistitelů jsou však poskytovány i pro období před 1.5.2004.

Kontaktní údaje na informační středisko České kanceláře pojistitelů:
ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŮ
MILEVSKÁ  2095/5 
140 00  PRAHA 4 
Česká Republika

tel.:  +420 221 413 111
fax:  +420 221 413 760
e-mail:  CLAIMS@CKP.CZ
WWW:  www.ckp.cz
 
    Chráníme Vaše osobní údaje