INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO POŠKOZENÉ Vytisknout 

  • V souladu s § 42 a § 43 zákona č. 30/2024 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, provozuje Česká kancelář pojistitelů informační středisko.
  • Hlavní funkcí informačního střediska je zjišťovat, uchovávat a poskytovat poškozeným vybrané údaje:
      - o pojistitelích, kteří sjednali pojištění odpovědnosti z provozu vozidel registrovaných v České republice, a o tomto pojištění,
      - o škodních zástupcích, které jmenovali pojistitelé mající oprávnění provozovat pojištění odpovědnosti z provozu vozidel v České republice pro území ostatních členských států evropského hospodářského prostoru.

  • Údaje týkající se vozidel registrovaných v ostatních členských státech evropského hospodářského prostoru, než je Česká republika, zjišťuje Česká kancelář pojistitelů prostřednictvím informačních středisek těchto členských států.

  • Oprávněné osoby, jež mají právo na náhradu újmy vzniklé v důsledku dopravní nehody, mohou prostřednictvím informačního střediska České kanceláře pojistitelů umístěného na jejích internetových stránkách zjišťovat údaje potřebné pro navázání kontaktu s odpovědnostním pojistitelem vozidla škůdce, jeho škodním zástupcem, korespondenčním partnerem nebo dalším kompetentním subjektem. Další zákonem stanovené údaje poskytuje Česká kancelář pojistitelů oprávněným osobám z důvodu jejich ochrany pouze po ověření totožnosti žadatele.

  • Informace poskytuje Česká kancelář pojistitelů poškozeným s bydlištěm nebo sídlem v České republice, příp. v jiném členském státě, na základě jejich žádosti, ve které sdělí údaje potřebné k identifikaci vozidla, jehož provozem vznikla újma, resp. k identifikaci škodné události, a to do 7 let ode dne vzniku škodné události.

Kontaktní údaje na informační středisko České kanceláře pojistitelů:
ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŮ
MILEVSKÁ  2095/5 
140 00  PRAHA 4 
Česká Republika

tel.:  +420 221 413 111
fax:  +420 221 413 760
e-mail:  CLAIMS@CKP.CZ
WWW:  www.ckp.cz
 
    Chráníme Vaše osobní údaje Zásady cookies