• Na této stránce můžete vyhledávat škodní zástupce zahraničních pojistitelů v ČR.
  • V případě, že nebude nalezen škodní zástupce konkrétního pojistitele pro vybranou zemi, můžete kontaktovat informační středisko ve státě příslušného pojistitele nebo informační středisko České kanceláře pojistitelů.
  • Vyberte stát pojistitele (jen státy EU/EEA a Švýcarsko) a poté pojistitele z nabízeného seznamu. Poté klikněte na HLEDAT.
  • Upozornění: Položky označené  jsou povinné.
Stát pojistitele (jen státy EU/EEA a Švýcarsko):  Výběr z číselníku států
Pojistitel:  Výběr z číselníků dle názvu pojistitele
 
 
    Chráníme Vaše osobní údaje Zásady cookies