• Údaje poskytnuté prostřednictvím následujícího dotazovacího nástroje slouží k navázání kontaktu s příslušným pojistitelem nebo dalším kompetentním subjektem osobám, jež mají nárok na náhradu škody v důsledku dopravní nehody.
  • Upozornění: Položky označené  jsou povinné.
"Já jako poškozený, resp. právní zástupce poškozeného, prohlašuji, že jsem byl poškozen při dopravní nehodě způsobené vozidlem uvedeným níže, a současně prohlašuji, že zadávané údaje jsou pravdivé."
Datum dopravní nehody:  Formát DD.MM.RR nebo DD.MM.RRRR
Stát dopravní nehody:  Výběr z číselníku států
MPZ vozu škůdce:  Výběr z číselníku států
Registrační značka (SPZ) vozu škůdce: 
Stát bydliště / sídla poškozeného:  Výběr z číselníku států
Prosíme, potvrďte: 
 
 
    Chráníme Vaše osobní údaje