• Údaje poskytnuté prostřednictvím následujícího dotazovacího nástroje slouží k navázání kontaktu s příslušným pojistitelem nebo dalším kompetentním subjektem osobám, jež mají nárok na náhradu škody v důsledku dopravní nehody.
  • Upozornění: Z důvodu zahájení činnosti informačního střediska v ČR nejdříve od 1.5.2004 nemůže ČKP poskytovat informace pro události vzniklé před 1.5.2004. Položky označené  jsou povinné.
"Já jako poškozený, resp. právní zástupce poškozeného, prohlašuji, že jsem byl poškozen při dopravní nehodě způsobené vozidlem uvedeným níže, a současně prohlašuji, že zadávané údaje jsou pravdivé."
Datum dopravní nehody:  Formát DD.MM.RR nebo DD.MM.RRRR
Stát dopravní nehody:  Výběr z číselníku států
MPZ vozu škůdce:  Výběr z číselníku států
Registrační značka (SPZ) vozu škůdce: 
Stát bydliště / sídla poškozeného:  Výběr z číselníku států
Prosíme, potvrďte: 
 
 
    Chráníme Vaše osobní údaje